Home  Tài Khoản  Liên Lạc  Giỏ Hàng  Thanh Toán
English   
Sách
  Search Advanced Search 
Login
 
 

 

  Chế Độ Công Điền Công Thổ Trong Lịch Sử Khẩn Hoang Lập Ấp Ở Nam Kỳ Lục Tỉnh - Góc Nhìn Sử Việt
 
Tác giả: Nguyễn Đình Đầu
Giá: $14.00
 
 
Số lượng:  
Tóm lược
Chế Độ Công Điền Công Thổ Trong Lịch Sử Khẩn Hoang Lập Ấp Ở Nam Kỳ Lục Tỉnh
"Cuốn sách thật sự là một công trình nghiên cứu sâu sắc và nghiêm chỉnh về quá trình khẩn hoang lập ấp và chế độ công điền công thổ của Nam kỳ lục tỉnh từ cuối thế kỷ XVI khi lưu dân Việt bắt đầu vào khai phá, cho đến 1860 khi thực dân Pháp xâm chiếm vùng đất này..."
GS Phan Huy Lê
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Mời bạn đón đọc.
Nhà sản xuất: KHXH (Alpha)
Thông tin thêm
272 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2016 , BÌA: MEM

 
 

Secure Sites
 
 

 

 

 
Term of Service - Refund/Return Policy - Privacy Policy - Copyright © Tu Luc 2007 All rights reserved