Home  Tài Khoản  Liên Lạc  Giỏ Hàng  Thanh Toán
English   
Sách
  Search Advanced Search 
Login
 
 

 

  Một Hôm Gặp Lại... (Đỗ Hồng Ngọc)
 
Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc
Giá: $25.00
 
 
Số lượng:  
Tóm lược
Một Hôm Gặp Lại...
Tôi khoái tùy bút. Không biết tại sao. Chắc là tại cái tạng.
Tùy bút nó gần với thơ hơn. Nó không hư cấu. Nó đến từ cảm xúc hơn là từ tính toán. Nó tùy duyên mà tới. Nó tùy hứng mà nên. Nó tùy nghi mà hiện. Và nó tùy hỷ mà vui... Có lẽ vì thế mà nó được gọi là tùy bút...
Bạn đang có trên tay một tập được gọi là tùy bút, có bài hình như đã đọc ở đâu đó rồi, trong cuốn sách nào đó rồi của tác giả, cũng có thể thấy trên mạng, hoặc trong những email mà người ta forward cho nhau, có khi bị đổi cái tựa, có khi bị nhầm cái tên, có khi thấy ghi là sưu tầm, là khuyết danh... Cùng chẳng khoái ru?
Vậy thì, Một Hôm Gặp Lại... có nghĩa là gặp lại... một hôm, một bài viết đã cũ, đã xưa, đã quen, thì cũng cứ vui nhé!
Nhà sản xuất: VHVN Tphcm (Ph.Nam)
Thông tin thêm
300 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2016 , BÌA: Mềm

 
 

Secure Sites
 
 

 

 

 
Term of Service - Refund/Return Policy - Privacy Policy - Copyright © Tu Luc 2007 All rights reserved